Certifikované kurzy on-line

V dohľadnej dobe pre Vás pripravujeme on-line certifikované školenia, kurzy a testy z oblasti vzdelávania v odbore IT. V prvom rade to budú spustené on-line certifikácie zamerané na správu serverov a sietí. Najmä Linux/Unix, Windows, Apple, práca v produktoch Adobe, alebo redakčné systémy typu WordPress a Joomla. Prvých niekoľko záujemcov získa kupón na bezplatné absolvovanie našich kurzov a certifikácií. Certifikácie pripravujeme klasickou formou „na papieri“ a samozrejme v poslednej dobe populárne on-line testovanie cez populárny open-source systém Moodle. Tento zaručí objektívne posúdenie Vaších nadobudnutých vedomostí…