Certifikované kurzy on-line

V dohľadnej dobe pre Vás pripravujeme on-line certifikované školenia, kurzy a testy z oblasti vzdelávania v odbore IT.

V prvom rade to budú spustené on-line certifikácie zamerané na správu serverov a sietí. Najmä Linux/Unix, Windows, Apple, práca v produktoch Adobe, alebo redakčné systémy typu WordPress a Joomla.

Prvých niekoľko záujemcov získa kupón na bezplatné absolvovanie našich kurzov a certifikácií.
Certifikácie pripravujeme klasickou formou „na papieri“ a samozrejme v poslednej dobe populárne on-line testovanie cez populárny open-source systém Moodle. Tento zaručí objektívne posúdenie Vaších nadobudnutých vedomostí a automaticky vyhodnotí celý priebeh skúšky, čím v krátkom čase po skúške budete vedieť o svojom výsledku. Certifikácia je nastavená tak, aby bolo možné bez problémov zvládnuť záverečnú skúšku s už nadobudnutými vedomosťami. Samozrejme úroveň požadovaných vedomostí sa odvíja od úrovne získavanej certifikácie. V prípade ak si myslíte, že Vaše doterajšie vedomosti postačujú k tomu, aby ste úspešne zvládli záverečnú skúšku, je možné na ňu priamo pristúpiť a pokúsiť sa ju zložiť. Aj takto ukončenú certifikáciu Vám budeme akceptovať, nakoľko veľa uchádzačov, môže mať dostatočné znalosti pred zahájením certifikácie. Nami vydávané certifikáty sú platné a budete k nim mať prístup v elektronickej podobe cez špeciálny url odkaz. Tiež je možné požiadať o tlačené potvrdenie o absolvovaní kurzu, alebo záverečnej skúšky.

Naša spoločnosť chápe, že v terajšej dobe je pri hľadaní zamestnania potrebné vydokladovať svoje reálne vedomost a preto sme sa rozhodli držať cenu našich certifikácií čo najnižšie ako je to možné. Plánujeme iba dve cenové hladiny, tá nižšia pre ktorú budu generované po získaní certifikácie iba elektronické dokumenty a vyššia pre tích ktorí potrebujú aj papierovú podobu certifikátu.

Snažíme sa využívať otvorené (open-source) technológie a tímto pomáhať naozaj tím čo to potrebujú.

V prípade ak by ste chceli urobiť niekomu radosť či už anonymne, alebo verejne, je možné certifikáciu zakúpiť a darovať  tím, ktorí na podobné aktivity nemajú dostatočné finančné prostriedky.

Hňeď ako sprevádzkujeme on-line školiaci systém, Vás budeme na našich stránkach informovať.

Image thanks Renjith Krishnan@freedigitalphotos.net : ID-100234763

Prihláste sa na newsletter :

Prosím zadajte svoj E-Mail: