Spúšťanie skriptov dávkovo cez SSH

Jednoduchý BASH skript ktorý Vám vie pomôcť spustiť jeden, alebo viac príkazov z lokálnej konzoly cez SSH spojenie na vybrané servery.

Pozostáva zo samotného skriptu a ďalšieho súboru so zoznamom vzdialených serverov. Stačí zadať iba IP adresu, alebo FQDN hostname.

Výborne pomôže ak chceme vykonať príkaz napríklad na aktualizáciu času na všetkých linux serveroch v sieti. (Pre rýchlosť odporúčame používať ssh kľúče, aby ste nemuseli za každým pripojením na server zadávať opätovne heslo).

 

# This script can be used to run commands on remote machines.
# You can run commands or copy files over SCP
# Tested on MAC OS and RHEL 7
# Save as script.sh and write IP/Hostnames to external file example hosts.txt
# Run /home/user/script.sh hosts.txt

#!/bin/bash
while read line
do
    ssh root@"$line" "hostname; yum install net-snmp net-tools -y;" < /dev/null
    #scp /home/user/local_authorized_keys root@"$line":/root/.ssh/authorized_keys
done < "$1"##################################################
####### Working Example script + hosts.txt #######
##################################################


# cat /home/typhoon/script.sh

#!/bin/bash
while read line
do

#ssh root@"$line" "hostname; yum install net-snmp net-tools -y;" < /dev/null

scp /Users/typhoon/Downloads/nanorc root@"$line":/etc/nanorc
scp -rp /Users/typhoon/Downloads/nano root@"$line":/usr/share

done < "$1"

# cat /home/typhoon/hosts.txt
192.168.0.10
192.168.0.11
192.168.0.12
192.168.0.13
SSH Remote Scripts